DIR Floortime Terapisi

DIR Floortime Terapisi Nedir?

DIR Floortime, özel gereksinimleri olan çocuklar için geliştirilmiş bir terapi ve etkileşim modelidir. DIR, Developmental (Gelişimsel), Individual (Bireysel), Relationship-Based (Etkileşim Temelli) kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu terapi modeli, çocukların gelişimsel, bireysel ve ilişki temelli ihtiyaçlarına odaklanarak onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

DIR Floortime’ın Geliştiricileri

Dr. Stanley Greenspan ve Dr. Serena Wieder tarafından geliştirilen DIR Floortime yaklaşımı, özellikle otizm spektrum bozukluğu gibi gelişimsel gecikmeleri veya zorlukları olan çocukların gelişimini desteklemeyi hedefler. Bu terapi, çocukların duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

DIR Floortime ve Otizm

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için DIR Floortime terapisi, etkileşim ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu terapi modeli, çocukların duygusal ve sosyal dünyalarını anlamalarına ve bu dünyada daha etkin bir şekilde yer almalarına yardımcı olur.

DIR Floortime Seansında Takip Edilen Aşamalar

DIR Floortime seansları, çocuğun ihtiyaçlarına ve gelişim düzeyine uygun olarak beş aşamalı bir model izler:

  1. Gözlem: Terapistler, çocuğun davranışlarını hem görsel hem de işitsel olarak dikkatlice gözlemler. Bu aşamada çocuğun ne yaptığı, neye ihtiyaç duyduğu ve dünyasına nasıl girilebileceği belirlenir.
  2. İletişim Döngülerini Başlatma: Terapistler, çocuğun duyusal ihtiyaçlarını anladıktan sonra gerekli iletişim döngülerini başlatır. İletişim döngüleri, DIR Floortime yaklaşımının temel kavramıdır.
  3. Çocuğun Liderliğini Takip Etme: Terapide etkinliklerin lideri her zaman çocuktur. Terapist, bu liderliği takip ederek çocuğun duygusal gelişimini destekler.
  4. Oyunu Genişletme: Terapist, çocuğun başlattığı oyunu takip ederek ve genişleterek çocuğun liderliğini destekler.
  5. Çocuğun İletişim Döngülerini Kapatması: Çocuğun, terapistin başlattığı herhangi bir iletişim döngüsünü kapatması hedeflenir.

DIR Floortime Terapisi Kaç Seans Sürer?

DIR Floortime terapisinin süresi, çocuğun özel ihtiyaçlarına, gelişim düzeyine ve terapiye verdiği tepkilere bağlı olarak değişebilir. Her çocuğun ilerlemesi farklıdır, bu nedenle terapi süresi esnek ve bireyselleştirilmiştir. Terapi süresini etkileyen faktörler şunlardır:

  • Gelişim Düzeyi: Çocuğun mevcut gelişim düzeyi.
  • Hedefler ve İlerleme: Terapinin hedeflerine ulaşma süresi.
  • Aile Katılımı: Ailelerin terapiye ne kadar aktif katıldığı.
  • Yoğunluk: Terapi oturumlarının sıklığı ve yoğunluğu.
  • Çocuğun Tepkileri: Çocuğun terapiye verdiği tepkiler.

Genellikle, DIR Floortime terapisi uzun dönemli bir yaklaşımdır ve çoğu durumda sürekli bir gelişim ve öğrenme sürecini içerir.

DIR Floortime Terapisinin Etkililiği

DIR Floortime terapisi, bireyselleştirilmiş ve esnek bir model olduğu için her çocuğun özel ihtiyaçlarına göre farklı etkililik gösterebilir. Erken yaşlarda başlandığında daha etkili olabilir. Ebeveynlerin ve bakıcıların terapiye aktif katılımı, çocuğun gelişimini destekleme açısından kritik öneme sahiptir. Ancak, bu yaklaşımın etkililiği hakkında daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç vardır.

DIR Floortime terapisi hakkında daha fazla bilgi almak ve bu terapi modelini uygulamak için uzman terapistlerle iletişime geçebilirsiniz. Çocuğunuzun gelişimini desteklemek için doğru adımları atmak, onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmada önemli bir rol oynar.